2014-06-27

Alla företag har samma utgångsläge att göra lönsamma och långsiktiga affärer, men den kulturella uttrycksformen kan vara olika.

Företag som vill ut i världen bör göra sin läxa ordentligt och läsa på om det land man vill satsa på. Förståelse för kulturella skillnader innebär fler och mer lönsamma affärer samt att sannolikheten för nöjda kunder ökar. Studier visar att en hög andel av misslyckade företagsetableringar i andra länder beror just på interkulturella svårigheter.

Läs mer om kulturella skillnader här 

(källa:Global Utsikt, Handelskammarens Exportmagasin nr 2 2014)