2015-05-22

Har du funderat på att ansöka om EU-finansiering? Eller önskar du som redan sökt få veta mer om EUs olika program? Ta då chansen att ladda ner kommissionens senaste guide till EU:s fonder och program.

Kommissionens nya guide vänder sig till nybörjare såväl som till mer erfarna som önskar lära sig mer om vilka finansieringsmöjligheter som finns att tillgå. Guiden riktar sex huvudkategorier av potentiella sökande: små och medelstora företag (SMF), icke-statliga organisationer (NGO), ungdomar, forskare, jordbrukare och offentliga organ. Det kan dock också vara en värdefull informationskälla för sökande från andra områden.

Guiden innehåller den senaste informationen om EU:s nuvarande program för budgetperioden 2014-2020. I guiden finns grundläggande vägledning om de förfaranden och ansökningsomgångar samt länkar och hänvisningar till var man kan hitta mer information. Även exempel och praktiska tips finns tillgänglig.

Ladda ner guiden här (på engelska)