2013-12-18

Affärsnytt Europa Nyhetsbrev från Enterprise Europe Network / Almi Mälardalen
Bäste läsare,  2013 går nu mot sitt slut och många precis som vi börjar kanske tänka på att summera året som gått. Vi som jobbar på Enterprise Europe Network har haft ett intensivt och spännande år, framförallt i kontakt med er företagare som rest med oss på olika mässor, som träffat nya affärskontakter och fått ny kunskap via våra seminarier.

Planering för 2014 pågår för fullt och vi ser fram emot att erbjuda er företagare riktade affärsresor till framförallt Norge, Tjeckien och Österrike. Vi kommer också att lägga stort fokus på affärer inom Östersjöregionen. Har du som företagare sikte på Europa? Fråga oss om nästa steg! Vi ser fram emot att välkomna både nya och gamla kunder med intresse för internationella affärer!
Med önskan om en riktigt God Jul & ett Gott Nytt år!
Carina Lahall, Evelina Wass, Emma Göllas, Ana Bjelkman


Kaunas - en spännande region i Litauen

Att hitta affärskontakter i Litauen intresserade tre regionala företag   som tillsammans med oss på Enterprise Europe Network reste till Kaunas, Liatuen. Den 3 december arrangerade våra EEN kollegor i Kaunas ett intressant seminarium om affärsmöjligheter i denna region i kombination med förbokade möten mellan de svenska, litauiska och polska företagen som deltog.

Aulis Joentakanen från IMH Service fick en bra bild om läget i Kaunas och om landet i stort inför framtiden. Aulis träffade ett företag som de planerar att ha en fortsatt kontakt med. Vi vet inte vad detta leder till nu på kort sikt men på längre sikt är det bra att ha kontakten kvar i nätverket då man vet vilka man kan kontakta vid behov, säger Aulis. Jag ger 10 poäng för resan och arrangemanget och hoppas att det blir fler tillfällen samt att fler företag upptäcker möjligheterna med denna typ av träffar.

Björn Jonasson från AB H Brunner deltog på resan till Kaunas. De diskuterar nu vidare med ett av de litauiska företagen de träffade. Björn tycker att detta upplägg passar företaget perfekt och är gärna med om det blir fler resor, tex till Polen. EEN Örebro kommer under 2014 att fortsätta med satsningen på Östersjöregionen så finns intresse för nya kontakter tveka inte att höra av dig till oss!


Matchmakingen på Elmia Subcontractor lockade över 142 företag från 19 länder! Enterprise Europe Network/ Almi Mälardalen arrangerade den 12-13  november 2013 matchmaking på Elmia Subcontractor för nionde året i rad, Subcontractor Connect.
Årets evenemang lockade 142 företag från 19 olika länder. Totalt genomfördes 600 schemalagda möten under de två dagarna. Detta är ett väl inarbetat projekt och många av företagen ser nyttan med att delta och återkommer år efter år.
Läs mer »


Intresse för affärer i Norge? Intresset för Norge är stort bland våra regionala företag. Därför planerar vi nu en satsning med våra EEN kollegor i Oslo samt Business Region Örebro genom att erbjuda seminarium och affärsmöten i Olso mars 2014. Separat inbjudan kommer i januari, besök gärna vår nya hemsida för mer information.  


ELEEN - miljörådgivning till småföretag
Lagar och kundkrav relaterade till miljö och kemikalier ökar. Många produkter berörs av de nya miljökraven i främst Reach-förordningen och Ekodesigndirektivet. ELEEN- projektet, som drivs av bland annat Enterprise Europe Network och syftar till att hjälpa småföretag att klara dessa krav och samtidigt uppnå konkurrensfördelar,  fortsätter nu i ytterligare två år.
ELEEN står för Ecodesign and Legislation services for Enterprise Europe Network och är ett projekt som drivs av Swerea IVF och som finansieras av EU och Tillväxtverket. Projektet kan erbjuda kostnadsfri analys av hur ditt företag påverkas av ny miljölagstiftning samt ge förslag till åtgärder. Därefter finns möjlighet till subventionerad hjälp med att genomföra åtgärder eller fördjupade analyser, till exempel en förenklad livscykelanalys av någon av företagets produkter. Projektet vänder sig till alla branscher och ska leverera individuell service till 180 svenska företag fram till och med 2014.
Projektets kontaktperson: Mats Zackrisson, mats.zackrisson@swerea.se Telefon +46 8 20 39 53


 

EU-riktlinjer för nya momsregler inom telekom och e-tjänster EU-kommissionen har gett riktlinjer för de nya momsreglerna för telekom-och e-tjänster, som börjar gälla 2015. Syftet är förbereda aktuella företag inför övergången.
Momsen kommer att debiteras där kunden är bosatt istället för, som tidigare, där säljaren finns. Genom att samla allt på ett ställe kommer företag som sysslar med telekom, radio, TV och e-handel att från sina respektive hemländer kunna fullgöra sina momsåtaganden oavsett i vilket land köparen är bosatt. På så sätt vill kommissionen minska skattehinder och byråkrati för gränsöverskridande företag på den inre marknaden. Dagens riktlinjer innehåller främst information om registrering, format, tidsfrister och betalningar. Nu kan företagen börja att förbereda processer och anpassa sina IT-verktyg till de nya reglerna.
Läs mer » 

 


Nya EU-regler för tryckbärande anordningar
EU-kommissionen har föreslagit en uppsättning gemensamma  principer som ska garantera säkrare produkter och förenkla den inre  marknaden. Industrisektorn för tryckbärande anordningar innefattar 
en lång rad olika produkter.
Från konsumentprodukter som brandsläckare och tryckkokare, till stora och komplicerade industriella anläggningar och värmepannor i kraftverk och aerosolbehållare.
Kraven för att garantera säkerheten för tryckbärande anordningar är höga. På grund av kryphål i de nuvarande reglerna har dock potentiellt skadliga produkter tagit sig in på marknaden, vilket skadat konsumenternas förtroende, bland annat för CE-märkning. Europeiska kommissionen har nu därför föreslagit en uppsättning gemensamma principer som ska garantera säkrare produkter och förenkla den inre marknaden.
Läs mer »


EU-programmet Kreativa Europa antaget
Den 19 november röstade Europaparlamentet igenom Kreativa Europa, EU:s nya program för de kulturella och kreativa sektorerna 2014-2020. De första utlysningarna inom programmet öppnade den 10 december.
Programmet Kreativa Europa är en utveckling och sammanslagning av de tidigare programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus. Kreativa Europa har en budget på cirka 1,5 miljarder euro för hela programperioden. Det är en ökning med nio procent jämfört med nuvarande program. Kreativa Europa erbjuder nya möjligheter för aktörer i kulturella och kreativa sektorer. Den 10 december öppnade de första bidragsutlysningarna för de fyra stödformerna inom kulturdelen. Sista ansökningsdag är första onsdagen i mars 2014.
Läs mer på EU-kommissionens hemsida »
Läs mer på Kulturrådets hemsida »
 

 

 


Affärsnytt Europa Enterprise Europe Network / ALMI Företagspartner Mälardalen AB Köpmangatan 23-25, 702 23 Örebro Tel: 019-17 48 00, Fax: 019-17 48 30 eenorebro.se e-post Boka möte med oss Tipsa vän/kollega

                                                                        Avanmälan. Jag vill inte att ni skickar mig fler Affärsnytt Europa