2015-08-18

Superwomen Matchmaking, 23 oktober, Åbo, Finland

Superwomen Matchmaking 2015, arrangeras av Enterprise Europe Network Finland och ELY-Centre for Southwest Finland under mässan Skilled Women Trade Fair 2015. Evenemanget är ett bra tillfälle för kvinnor att utöka sin marknad, kommersialisering av innovativa idéer, hitta nya tekniska lösningar och hitta nya leverantörer och samarbetspartners. Möjlighet att under evenemanget ha upp till 12 förbokade affärsmöten under en dag. Företag från hela Östersjöregionen förväntas delta.

Aktuella sektorer: • Creative industry (including design, textile, ICT) • Tourism (including ICT-solutions for the industry) • Life science

Kostnad: 15€ entréavgift till mässan. Matchmakingen är kostnadsfri.

Mer info och anmälan