2015-12-04

25 november deltog ett 30-tal företag från Sverige, Norge, Danmark och Finland vid ett matchmakingevent arrangerat av clustren Paper Province, Tretorget, Inbiom och Almi Företagspartner Mälardalen/Enterprise Europe Network. Totalt hölls ett 60-tal förbokade möten och minst lika många inofficiella möten som resulterade i många nya kontakter som skulle kunna leda till framtida samarbeten.

Drinor, Cewatech, Cowi, Nordic Paper, Pöyry, BillerudKorsnäs, Agrotech, Stora Enso, Enviro Solution, Agriotech och JAMK University of Applied Science var några av de som fanns med under dagens matchmaking på Innovation Park. Flera av dagens deltagare var även med under gårdagen då en studiebesöksresa arrangerades. En buss tog då deltagarna från Oslo mot Karlstad och stannade till hos Maarud, Hilmer Andersson, Nordic Paper Åmotfors, Åmotfors Energi och BillerudKorsnäs Gruvön.

Matchmaking var mycket uppskattad och deltagarna lämnade den nöjda.

– Miljön är mycket trevlig och behaglig. Jag har fått med mig bra exempel härifrån som jag kommer att ta med till Finland på hur man kan tänka kring event, berättade Tarja Stenman, från JAMK University of applied science.

 Precis som Jonas Berggren från KAU, fick hon nya kontakter.

– Det har varit spännande att få träffa flera så snabbt. jag har fått två nya kontakter som jag på något vis kommer gå vidare med som gäller bioenergi och berör vår forskning på universitetet. Det är bra, för att få finansiering till forskningen behövs företagskontakter, konstaterade Berggren.

 – Jag har haft fyra träffar, det tyckte jag var väldigt lagom. Detta har varit ett bra sätt för att träffa många på kort tid, sade Kurt Härdig från WTC Teknik.

 Även han är hoppfull att de kontakter som han under dagen fått ska vara givande.

(Källa: http://paperprovince.com/news_type/matchmaking-skapade-kontakter-bortom-landets-granser/ )