2017-05-05

Bakgrund Norge
Det norska familjeföretaget startade under 1960-talet och verkar inom området kemiteknik. Företaget har en lång och gedigen kompetens inom området. Sedan starten har man en egen fabrik där man tillverkar de egna varumärkena. Företaget hade en omsättning 2016 på drygt 70 miljoner NOK med en god lönsamhet. I dag är 22 personer anställda. Kulturen präglas enligt företagsledningen, av marknads orientering, säljfokus och affärsutveckling. Nyfikenhet på nya affärsmöjligheter gör att företaget ser positivt på förändringar. E-handel som möjlig kompletterande distributionskanal att nämnas som exempel. Trots förändringsbenägenhet så avviker man inte från det långsiktiga perspektivet.

Företagets målgrupper finns inom följande branscher
Bil, bussbolag, åkerier, båt, fackhandel järn & färg, bygg samt dagligvaror. Företaget har ett rikstäckande nätverk med återförsäljare med centrala avtal. Implementeringen av dessa avtal sker via säljare på lokal nivå. För att nämna bilbranschen som ett exempel, där företaget har 18 återförsäljare och 8 säljare. Säljarnas arbete sker i huvudsak ute på fältet. Det finns även mandat att teckna avtal med fristående företag/butiker. Företaget jobbar också aktivt med kundanpassade aktiviteter mot den professionella bilvårdsbranschen. Med bakgrund av de olika branscherna som företaget vänder sig till, så är produktportföljen bred. Den består av de egna varumärkena som flera har en marknadsledande position och distributörer av internationella varumärken.

Bakgrund Sverige
Verksamheten i Sverige startade redan i början av 2000-talet. I Värmland ligger det svenska aktiebolaget och här utgår de två anställda ifrån. De rapporterar till försäljningschefen som finns på huvudkontoret i Norge. Omsättningen under 2016 var 3 miljoner SEK. I Sverige har man valt att prioritera det professionella bilvårdssegmentet. Produktsortimentet är därmed smalare och anpassat efter detta segment. I Sverige finns ett rikstäckande nätverk som består av 8 återförsäljare. Implementeringen av de centrala avtalen sker enligt samma process som hemma i Norge. Företaget jobbar också på samma sätt aktivt med kundanpassade aktiviteter mot den professionella bilvårdsbranschen. Här ser företaget en potential att förstärka bearbetningen och tillväxten i Sverige men utökande investeringar men också möjligheten att utöka målgruppen till flera branscher. Med bakgrund av sitt fokus på affärsutveckling ser man nu på flera möjliga alternativ.

Produkter Sverige
Företaget erbjuder ett komplett sortiment inom kemiska tvättmedel samt utbud av tillbehör och utrustning som tex kemipåläggare, skumanlägg, högtryck, tak- och väggbommar, skenor, slangar, trummor, lansar, pistoler etc.

Joint venture
Följande faktorer är relevanta men alla behöver ej vara ifyllda för framtida samarbete:
 Säljfokuserad organisation
 Goda kundkontakter och brett distributions nät till professionella bilvårdsmarknaden
 Gärna kompletterande produkter till målgruppen
 Geografisk placering västkusten alt. Värmland men ej nödvändigt
 Utvecklad e-handels strategi och gärna utvecklad försäljning
 Omsättnings 10-15 milj. SEK
 Intresserad av tillväxt till Norge

Följande faktorer är relevanta men alla behöver ej vara ifyllda för framtida försäljning
 Säljfokuserad organisation
 Goda kundkontakter och brett distributions nät till professionella bilvårdsmarknaden
 Gärna kompletterande produkter till målgruppen
 Geografisk placering västkusten alt. Värmland men ej nödvändigt
 Utvecklat E-handelsföretag (behöver ej ha kunder i målgruppen professionella bilvårdsmarknaden).
 Omsättnings 10-15 milj. SEK (gäller ej E-handels bolag)
 Intresserad av tillväxt till Norge
 Generations skifte
 Kan också vara aktör som har en stark marknadsposition inom övriga branscher och där produkterna är inom kemitekniska området: Bil, bussbolag, åkerier, båt, fackhandel järn & färg, bygg samt dagligvaror

Har ni några ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta
Cecilia Harvig
Senior Consultant Trade - Sweden Innovation Norway Stockholm
T. +46 8 791 83 16 M. + 46 70 655 12 21
Cecilia.harvig@innovationnorway.no
www.innovationnorway.no
Innovation Norway Stockholm
Norges handelskontor i Sverige
Sveavägen 64, 5 trp
103 67 Stockholm