2017-09-07

30 miljarder Euro. Så mycket finns kvar att söka för olika forsknings- och innovationsprojekt under perioden 2018–2020 från EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Nu ordnar Vinnova en informationsdag den 25 oktober för dig som vill veta mer om det här, oavsett om du jobbar inom akademi, forskningsinstitut, näringsliv, offentlig sektor eller civilsamhället. Informationsdagen kommer att fokusera på de strategiska prioriteringarna inom programmet.

Läs mer och anmäl dig här