2014-05-06

Fonden för ett sammanlänkat Europa – transeuropeiska telekommunikationsnät (CEF)

EU-kommissionen har öppnat två ansökningsomgångar inom Fonden för ett sammanlänkat Europa - transeuropeiska telekommunikationsnät (CEF).
Förslag kan lämnas in för nedanstående ansökningsomgångar:
CEF-TC-2014-1, ”Safer Internet” Sista ansökningsdag 27 augusti 2014.
Budget: 9,7 miljoner euro.
CEF-TC-2014-2, ”Europeana” Sista ansökningsdag 23 september 2014.
Budget: 8,9 miljoner euro.
Det övergripande målet med fonden är att uppnå varaktiga ekonomiska och sociala vinster från en digital inre marknad baserad på snabbt och ultrasnabbt Internet och interoperabla tillämpningar.
På telekommunikationsområdet ska fonden stödja projekt av gemensamt intresse som finns utpekade i Europas digitala agenda. Syftet är således att:
• Påskynda utbyggnaden och utnyttjandet av nät för snabbt och ultrasnabbt bredband samt digitala tjänster, såsom ny infrastruktur för e-legitimation, e-upphandling, elektroniska patientjournaler, e-juridik och tullrelaterade tjänster.
• Främja samtrafikförmågan och interoperabilitet mellan nationella offentliga tjänster på nätet samt tillgång till sådana nät.
Vem kan delta?
Förslag kan lämnas in av en eller flera medlemsstater, internationella organisationer, gemensamma företag eller offentliga eller privata företag och organ som är etablerade i ett medlemsland.
Mer information
Läs mer om ansökningsomgångarna här.