2014-10-21

En ny ansökningsomgång har öppnat inom programmet Horisont 2020 under åtgärden Samhälleliga utmaningar, vilken fokuserar på de stora samhälleliga utmaningarna som EU och resten av världen står inför.

Anökningsomgången är inom området energieffektivitet och den är indelad i två delar:

1. Offentlig-privata partnerskap inom energieffektiva byggnader. Temat för denna del är hur man designar nya byggnader så att dessa ska vara så energieffektiva som möjligt.  Projekt som kan söka finansiering inom detta tema bör vara inriktade på utveckling och demonstration av lösningar som avsevärt minskar kostnaderna för nya byggnader som åtminstone är i närheten av att vara nollenergihus.

2. Offentlig-privata partnerskap inom SPIRE. SPIRE är ett avtalat offentlig-privat partnerskap inom forskning och innovation (lär mer om SPIRE här). Temat för denna del är ny teknik för utnyttjande av värmeåtervinning i stora industriella system där hänsyn tas till hela energicykeln från värmeproduktion till omvandling, leverans och slutanvändning.

Vem kan söka? Alla typer av juridiska personer från något av EU:s medlemsländer samt utomeuropeiska länder som är kopplade till EU:s medlemsländer eller till Horisont 2020. En lista på samtliga länder finns här.

Budget 17 miljoner euro

Sista ansökningsdag 4 februari 2015

Mer information Ansökningsomgång med tema energieffektiva byggnader http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2366-ee-02-2015.html
Ansökningsomgång inom SPIRE http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2367-ee-18-2015.html