2015-11-12

Nyligen lanserades Interreg Europas nya hemsida. Den nya hemsidan har en sökfunktion där man lätt kan navigera bland projektidéer och komma i kontakt med projektparters från hela Europa. Hemsidan gör det möjligt för vem som helst att skapa ett konto, själv lägga upp sin projektidé, samt följa andra personer och projektidéer. Syftet är att skapa en plattform där personer kan mötas och utveckla idéer tillsammans och finna projektpartners. Det är även möjligt att ansöka om projektmedel direkt på hemsidan.

Läs mer på Interreg Europas hemsida här