2015-04-16

För att företag ska kunna få reda på vilken ny lagstiftning som de behöver följa har EU-kommissionen tagit fram en manual för dem om hur de får tag på gällande och kommande EU-förordningar. Manualen gör det lättare för företagen att få veta vilka regler som finns framöver och som kommer påverka deras affärer och deras verksamhet.

Information om vilka EU-förordningar som är på gång är viktigt för alla företag i EU. Då EU-förordningar blir direkt tillämpliga i alla EU-länder behöver företagen veta exakt när de börjar gälla för att kunna följa dem.

Information om kommande EU-förordningar finns på EUR-Lex webbplats. Till hjälp för företagen har EU-kommissionen tagit fram en manual om hur man använder EUR-Lex avancerade sökfunktion.  Genom sökfunktionen hittar de gällande och kommande EU-förordningar. 

Företagen får på så sätt tillgång till samtliga EU-förordningar på unionens officiella språk direkt på nätet utan kostnad.

Här finns manualen >>