2018-11-02

Det här erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag som vill samverka med företag och andra aktörer i Tyskland. Erbjudandet handlar om att skapa förutsättningar för att påbörja gemensamma projekt kring att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom samtliga teknik- och tillämpningsområden. Dessa ska kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar.

De svenska SMF som ansöker förväntas att ta ett tydligt projektägarskap och ledaransvar inom konsortiet på den svenska sidan. 

Aktiviteterna som ni söker finansiering för ska vara forsknings-och utvecklingsaktiviteter som i huvudsak faller under definitionerna för ”industriell forskning” och/eller ”experimentell utveckling” enligt definitioner i EU:s förordning nr 651/2014.

Det kan till exempel vara att ta fram ny kunskap eller nya färdigheter, bedriva forsknings- och utvecklingsarbete, utveckla en första fungerande prototyp, genomföra demonstration, pilotarbete eller testning och validering. Eller arbete med immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt att utveckla immaterialrättsliga strategier och skydd.