2013-09-30

I en ny databas samlas forskningsresultat i syfte att göra dessa sökbara för små- och medelstora företag.

I portalen ECOWEB finns information om över 3000 europeiska eko-innovationer. Det inkluderar teknologier, tillämpningar, produkter, processer och andra lösningar. Syftet är att koppla ihop små och medelstora företag med eko-innovationer för att öka upptagningsgraden av EU-finansierad forskning.

Portalen har utvecklats av ett europeiskt konsortium under finansiering av sjunde ramprogrammet.

Klicka här för att komma till ECOWEB!