2013-10-31

EU-kommissionen har föreslagit en uppsättning gemensamma principer som ska garantera säkrare produkter och förenkla den inre marknaden.

Industrisektorn för tryckbärande anordningar innefattar en lång rad olika produkter. Från konsumentprodukter som brandsläckare och tryckkokare, till stora och komplicerade industriella anläggningar och värmepannor i kraftverk och aerosolbehållare.

Kraven för att garantera säkerheten för tryckbärande anordningar är höga. På grund av kryphål i de nuvarande reglerna har dock potentiellt skadliga produkter tagit sig in på marknaden, vilket skadat konsumenternas förtroende, bland annat för CE-märkning.

Europeiska kommissionen har nu därför föreslagit en uppsättning gemensamma principer som ska garantera säkrare produkter och förenkla den inre marknaden.

Principerna inkluderar:
• Tydligare ansvar för tillverkare, importörer och distributörer som säljer produkterna. Till exempel kommer importörer behöva kontrollera att tillverkarna upprättat teknisk dokumentation och att de säkerställt att deras produkter verkligen uppfyller kraven som direktiven anger.

• Fler garantier för produktsäkerhet genom bättre spårbarhet, vilket kommer ökar ansvaret för defekta eller farliga produkter. Tryckbärande anordningar ska märkas med tillverkarens namn och adress, samt ett nummer för att identifiera och länka tryckutrustningen till tekniska dokumentation.

• De nationella kontrollmyndigheterna ska bli bättre rustade för att stoppa import av farliga produkter från tredje land.

Läs mer