2013-12-13

Nu beviljas 14 nya projekt medel för att ta fram forsknings- och innovationsagendor. Akademi, industri, institut och offentliga aktörer står bakom dessa agendaprojekt som får runt 400 000 kronor var för att formulera strategier för ökad konkurrenskraft.

Satsningen på strategiska forsknings- och innovationsagendor har nu resulterat i att 14 nya projekt startar. Hittills finns ett 60-tal agendor framtagna och 20 projekt är sedan tidigare i år på gång med sitt agendaarbete.

Utlysningen är en del i regeringens satsning på strategiska innovationsområden. Bakom denna satsning står VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Projekten genomförs i samverkan mellan akademi, institut, industri och offentliga aktörer. Tillsammans har de uppdraget att ta fram en strategi för framtidens forskning och innovation inom sitt område. Arbetet ska bygga på öppna processer och bred samverkan.

Läs mer