2016-01-29

Den 1 januari trädde ny EU-lagstiftning i kraft för alternativ tvistlösning i de fall då en konsument inte är nöjd med en vara eller en tjänst. Samtidigt beslutade regeringen om nya föreskrifter för Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Det påverkar bl a dig som driver e-handel.

ARN prövar fler tjänster
Exempelvis kommer Allmänna Reklamationsnämnden att pröva fler typer av varor och tjänster än tidigare och värdegränsen har sänkts för tvister som rör elektronik, flyg-, tåg-, båt- och busspassagerares rättigheter. Konsumenter får nu också ett år på sig att skicka in en anmälan till ARN, till skillnad från de sex månader som gällde tidigare. 

Ökade skyldighet för företag att informera om kunders rättigheter
För dig som är företagare gäller också nya regler. Från årsskiftet är du skyldig att informera konsumenterna om ARN:s (eller en godkänd branschnämnds) webbadress och postadress utifall att de inte skulle vara nöjda, Och om du inte godtar en reklamation av en vara eller en tjänst, ska du också meddela om ditt företag tänker medverka i tvistlösningsförfarandet eller inte. Ett företag som inte lämnar informationen kan drabbas av marknadsrättsliga sanktioner.

Länk till EU för e-handelsföretag
Lagen säger också att alla företag som är etablerade inom EU och som ägnar sig åt e-handel ska ha en länk till EU-kommissionens "onlineplattform" på sin webbplats även om företaget endast erbjuder sina varor eller tjänster till konsumenter på den svenska marknaden. Hemsidan ska ge konsumenter och företag en ingång för prövning av tvister som uppstått vid gränsöverskridande e-handel. Konsumenter ska också kunna lämna in klagomål på alla officiella EU-språk.

Branschfinansierade tvistlösningsnämnder
Branschfinansierade tvistlösningsnämnder kan också nu få pröva konsumenttvister istället för ARN, men måste först godkännas av Kammarkollegiet. Advokatsamfundet har exempelvis godkänts som en alternativ tvistlösningsnämnd.

Mer information?
Länk till Allmänna Reklamationsnämnden hittar du här.

Länk till EU-kommissionens hemsida hittar du här ( sidan öppnar officiellt den 15 februari 2016).

Länk till Konsument Europas webbsida hittar du här.