2016-03-14

Fram till 15 april finns möjlighet att söka pengar för internationalisering. Affärsutvecklingschecken gör det lättare för ditt företag att snabbare nå nya internationella marknader eller bredda din internationella marknad ytterligare. Checken ska bidra till en hållbar tillväxt i ditt företag.

Vem kan söka?internationalisering

 • Företag med en befintlig produkt/tjänst som ska internationaliseras
 • Företag med behov av att ta in extern kompetens för er internationalisering
 • Företag med 2- 49 anställda
 • Företag med minst tre miljoner kronor i omsättning? (Gäller senaste årsbokslut)

Ditt företag kan söka 50 000 -250 000 i stöd och ska själv stå för minst 50% av finansieringen.


Vad kan jag använda checken till?

Köp av extern tjänst för att:

 • Ta fram en strategi för internationalisering
 • Göra marknadsundersökningar
 • Söka leverantörer/samarbetspartners på nya marknader, ej direktförsäljning
 • Utbilda er inför en internationalisering
 • Utreda frågor om försäkringar, avtal och lagstiftning, patent och varumärken
 • Produktanpassning/ marknadsanpassning av t.ex. design, CE-märkning eller produktsäkerhet.
 • Projektanställning (som påbörjas efter beslut, det ska vara en ny kompetens till företaget)
 • Resekostnader (max 20 % av totala kostnader)
 • Mässkostnader (max 20 % av totala kostnader)

 Deadline för ansökan är 15 april.

Mer information affärsutvecklingscheck internationalisering >>
Intresseanmälan affärsutvecklingscheck för internationalisering >>


För mer information kontakta:

Carina Lahall, Almi Mälardalen/Enterprise Europe Network, 076-1474890
Catrin Berglöw, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 010-224 92 18