2014-08-11

EU- kommissionen föreslår ett nytt energieffektivitetsmål som en del av det nya klimat- och energipaketet 2030. Det lagda förslaget innebär att EU ska minska sin energiförbrukning med 30 procent till år 2030.

Tidigare i år presenterade EU -kommissionen förslaget om två nya klimat- och energimål till år 2030 men avvaktade att föreslå ett nytt energieffektiviseringsmål tills dess att en ordentlig utredning genomförts. Nu är utredningen färdig och det tredje och sista förslaget presenterat. Det samlade förslaget till ett nytt klimat- och energipaket som nu ligger är:

•    Ett bindande mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2030 •    Ett icke-bindande mål om att 27 procent av EU:s energi ska komma från förnyelsebara källor till år 2030 •    Ett icke-bindande mål om att öka energieffektiviteten med 30 procent till år 2030.

Om dessa förslag går igenom avgörs av statscheferna i Europeiska rådet i oktober.

Läs EU- kommissionens fullständiga meddelande här

Läs EU- kommissionens pressmeddelande här