2016-11-24

Nyligen lanserades ett interaktivt verktyg som ger information om de företag som fått finansiering genom SME-instrumentet. Informationsverktyget är riktat till exempelvis tjänstemän i regionerna som arbetar med företagsstöd och innovationer.

Verktyget erbjuder tre informationsfunktioner och dessa är tillgängliga via de tre ikonerna i verktygets övre vänstra hörn. Där finns en karta visar var de företag som fått finansiering är baserade. Via denna är det möjligt att finna projektpartners utplacerade som gröna vimplar och koordinatörer som röda på kartan. Vidare får man information om projekten genom att klicka på vimplarna.

Den andra funktionen är en lista som listar samtliga projekt som fått finansiering genom SME-instrumentet. Listan ger övergripande information om projektet, om vilken fas inom SME-instrumentet projektet befinner sig i, partners etc. Slutligen finns även en funktion som ger statistisk information via tre diagram. Det första åskådliggör hur många deltagare i SME-instrumentet respektive land har. Det andra presenterar hur SME-instrumentets finansiering är fördelad mellan olika länder. Och slutligen visar det tredje diagrammet hur många finansierade projekt som finns baserade i respektive land.

Den intresserade uppmärksammas på att det är möjligt att fästa informationsverktyget på den egna hemsidan för att tillgängliggöra den för besökare.

Länk till verktyget
Mer information om SME-instrumentet

 

Horisont 2020 och SME-instrumentet

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Det är ett finansiellt verktyg som syftar till att implementera Europa 2020:s flaggskeppsinitiativ ”innovationsunionen”, för att på så sätt säkra Europas globala konkurrenskraft. Programmet fokuserar på att omvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster, med målet att skapa tillväxt och nya jobb.

SME-instrumentet är ett finansieringsverktyg inom Horisont 2020 genom vilket små och medelstora företag med globala ambitioner kan få projektfinansiering. Instrumentet ger företagen finansiellt stöd och coachning genom tre faser, från projektidéutveckling (fas 1), utvecklande av affärsplan och demonstration av projektet (fas 2) och kommersialisering (fas 3).

Källa