2014-06-13

Europeiska rådet har enats om tillåtna dimensioner och vikt för tunga lastbilar inom EU. Detta syftar till att förbättra tunga fordons energieffektivitet och säkerhet.
 
EU:s infrastrukturministrar har kommit överens om tillåtna dimensioner och vikt för tunga lastbilar som kör gränsöverskridande inom EU. Detta skedde på Europeiska rådets möte i Luxemburg 5-6 juni.
 
Europeiska kommissionens förslag syftar till att förbättra energieffektiviteten och säkerheten hos tunga fordon genom bland annat att fordon ska utformas på ett mer aerodynamiskt sätt. Kommissionen var tydlig med att nuvarande gränsöverskridande trafik med långa och tunga fordon alltjämt är tillåten.

Nu vidtar förhandlingar med Europaparlamentet med sikte på en slutlig överenskommelse under hösten.

Läs mer här.