2013-11-05

Nästan 60 procent av alla EU medborgare shoppar nu online.

EU:s statistikbyrå Eurostat har tagit fram statistik på nätshoppingen i 30 av Europas länder. Fyra olika shoppingområden har jämförts: resor & logi, kläder & sport, litteratur & magasin samt livsmedel.
I samband med EUs temavecka "Shopping online" i oktober 2013 presenterade Eurostat en studie om att e-handeln nu snabbt sprider sig i de europeiska ländernas befolkningar. Tre fjärdedelar av alla vuxna EU-medborgare (16-74 år) använder numera internet och i medeltal har 60 procent av européerna e-handlat någon gång.

De som handlar mest online är britter, norrmän, svenskar och danskar. I dessa länder handlar den absoluta majoriteten av den vuxna befolkningen online. Åt andra hållet finns bland annat Italien, där knappt en tredjedel av den vuxna befolkningen använder internet för inköp. Lägsta siffrorna på e-handel finns i Rumänien och Bulgarien.

Fyra olika shoppingområden har jämförts: resor & logi, kläder & sport, litteratur & magasin samt livsmedel.

Svenskar köper helst resor & logi på nätet. 60 procent av svenskarna (16-74 år) bokar numera online, vilket är mest i hela EU, och en ökning från 31 procent 2008. Som jämförelse köper bara 14 procent av italienarna resor & logi på nätet, en ökning från 9 procent 2008.

Flitigast på att handla kläder & sport online är britterna, 51 procent. Britterna är också europeiskt ledande på e-handel av livsmedel, 21 procent. Litteratur och magasin e-handlas mest av Tyskland, 41 procent.

Läs Eurostats studie här