2016-06-21

Tillväxtverket letar efter sju svenska startup-företag som vill delta och synliggöra sina produkter och tjänster på Innovate46 i New York den 6 oktober 2016. Innovate46 är en årlig heldagskonferens med temat innovation och entreprenörskap.

Vem kan söka?
Innovate46 riktar sig till startup-företag som har:
- ett svenskregistrerat aktiebolag
- hela världen som marknad
- en färdig prototyp eller betaversion

För vad kan jag söka?
Innovate46 gör det möjligt för dig som företagare att visa upp ditt bolag och dina produkter för entreprenörer, investerare, talare och deltagare. Du får också medverka under en exklusiv middag för talare och partners under kvällen. Dagarna före och efter konferensen kommer ni dessutom att få hjälp med att knyta kontakter genom ett skräddarsytt mötesprogram.

Vilka krav, villkor och regler finns?
Företaget måste vara ett startup och bygga på en digital plattform. Av de ansökningar som kommer in. Ska sju företag väljas ut. Urvalet sker i två steg:
1) En bedömningsgrupp med representanter från Tillväxtverket väljer ut topp 20 företag som har störst nytta av Innovate46.
2) Topp 20 företag ges sedan möjligheten att skicka in en videopitch om max 4 min. Utifrån videopitchen väljs de slutliga 7 företag som får möjligheten att följa med till Innovate46.

Resa och boende i New York bekostas av deltagaren själv.

När kan jag söka?
Ansökningen är öppen nu och fram till den 14 juli 2016.
När ska jag genomföra projektet? Konferensen är i New York den 6 oktober 2016.

Hur mycket kan jag få i stöd?
Du får möjligheten att presentera ditt företag på Innovate46 i New York den 6 oktober 2016. Samt ta del av de nätverk och aktiviteter som ingår i konferensen.

Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig på innovate46 hemsida.

Kontaktperson: Marcus Liu
Telefon: 08-681 91 02
E-post: marcus.liu[a]tillvaxtverket.se

Vill du veta mer?
Innovate46 är ett sammarbete mellan svensk-amerikanska handelskammaren i New York, SACC och Tillväxtverket. Läs mer om Innovate46 på deras hemsida innovate46.com

Läs mer på regeringens hemsida om satsningar på startup.