2014-01-07

KreaNord utlyser stöd på upp till 134 000 Euro för projekt som ökar konkurrenskraften inom Nordens kulturella och kreativa näringar. Målet är att ge stöd till projekt med en tydlig marknadspotential, som leder till nya och hållbara affärsmöjligheter.

Vem kan söka? Aktörer inom de kreativa näringarna i Norden.

Målet är att ge stöd till projekt med en tydlig marknadspotential, som leder till nya och hållbara affärsmöjligheter. Projekten ska ha internationell inriktning och bidra till att stärka Nordens konkurrenskraft.

Ett ytterligare mål är att det ska skapas långsiktiga nätverk för samarbete inom kulturella och kreativa näringar – det vill säga att samarbete mellan inblandade parter i projektet fortsätter efter projektet.

Projektet ska ha internationell inriktning och bidra till att stärka export till globala marknader, till exempel till BRIC-länderna. Det är också önskvärt att stärka den interna marknaden inom Norden.

En tydlig marknadspotential för kulturella och kreativa yrken.

  • Affärsidén ska vara tydligt formulerad.
  • Det är fördelaktigt om projektet involverar samarbete med och inom olika kulturella och kreativa näringar.
  • Projektbeskrivningen ska ta upp aktiviteter som avses genomföras under projektperioden. Tvååriga projekt prioriteras.

Ansökningsomgången är öppen 2 dec 2013 – 20 jan 2014. Svar på ansökan kan förväntas i mitten av mars 2014. Ansökan om bidrag kan fördelas över upp till två kalenderår. Det maximala beloppet som kan ansökas för ett projekt är 1 000 000 DKK (134.000 EUR).

Läs mer