2013-07-05

Den 14 maj anordnade Enterprise Europe Network tillsammans med Almi Mälardalen, en kick off för exportmentorprogrammet som dragit igång i vår region.

Programmet erbjuder småföretag i regionen som har potential och vilja att gå ut på den internationella marknaden en mentor. Syftet med programmet är att öka exporten i regionen genom att få fler företag att växa internationellt. Företagen erbjuds coaching från en mentor med exporterfarenhet som ställer upp ideellt för att hjälpa företag med exportambitioner. Detta är en unik möjlighet att diskutera allt från hinder i form av lagar och regler som man bör se upp med, till strategier för etablering och finansiering.

Mentorparen träffas en gång i månaden under ett år. Dessutom ingår en seminarieserie som arrangeras av EEN. Detta ger adepten och mentorn en chans att fördjupa sig ytterligare i ämnen såsom avtalsformer, förhandlingsteknik, affärskultur/språk och finansiering.