2014-10-29

Välkommen på seminarium om "Bioekonomi och affärsutveckling" den 25/11, Kl 8.30-12.00, Conventum konferens, Handskmakaren

Svensk skogsindustri står inför stora utmaningar och det sker nu en rad kraftfulla FoU-satsningar på olika håll i Sverige. Primärt fokus för dessa satsningar är ambitionen att utveckla nya premiumprodukter/lösningar från den svenska skogen. Business Region Örebro vill med detta seminarium öka kunskapen om det starkt kommande forsknings- och teknikområdet bioekonomi.

Program: 08.30 Registrering, kaffe, smörgås 09.00 Välkommen, kort information om Business Region Örebro Investeringsfrämjande och bioekonomi

Business Sweden, Anders Eliasson, Senior Investment Advisor

Paper Province och bioekonomi, Paper Province, Maria Hollander, VD

Ta ditt företag utanför Sveriges gränser!,Enterprise Europe Network, Evelina Wass, Affärsrådgivare

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här senast 21/11