2016-07-07

Ekonomisk tillväxt, den inre marknaden, migration samt globalt ansvar är frågor som det slovakiska ordförandeskapet för ministerrådet kommer att prioritera under de kommande sex månaderna.

Den 1 juli 2016 tog Slovakien över det roterande ordförandeskapet i ministerrådet efter Nederländerna. Detta är första gången, på deras 12 år som medlemsstat i EU, Slovakien innehar ordförandeskapet. Den 30 juni 2016 presenterade Slovakien fyra övergripande teman som kommer att prioriteras under deras ordförandeskap, dessa är:

  • Ett ekonomiskt starkt Europa
  • En modern inre marknad
  • En hållbar migration- och asylpolitik
  • Ett globalt engagerat Europa

Det roterande ordförandeskapet
Det europeiska unionens råds (även kallat ministerrådet) ordförandeskap roterar mellan EU:s 28 medlemsstater var 6:e månad. Under sexmånadersperioden leder ordförandeskapet möten på alla nivåer i rådet och bidrar till kontinuitet i EU:s arbete i rådet. 1 juli – 31 december 2016 innehar Slovakien ordförandeskapet. Ordförandeskapet ska driva rådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att lagstiftningsprocesserna sker på ett ordnat sätt och att medlemsstaterna samarbetar. När ett nytt ordförandeskap tillträder presenteras en rad prioriteringar i form av ett arbetsprogram på respektive politikområde.

Läs mer om det roterande ordförandeskapet här.
Läs mer om Slovakiens prioriteringar på det slovakiska ordförandeskapets webbplats.