2014-06-27

Välkommen att delta i den tionde upplagan av förbokade affärsmöten på Elmia Subcontractor!

I år arrangeras den tionde upplagan av förbokade affärsmöten på Elmia Subcontractor. Förbokade affärsmöten är ett snabbt och enkelt sätt att träffa potentiella samarbetspartners. Att efter eget val matchas ihop med framtida, kunder, leverantörer och partners som är av intresse för företaget är en modell som visat sig både framgångsrik och effektiv. Syftet med aktiviteten är helt enkelt att se om man kan göra affärer ihop.

Sen starten 2005 har 1500 företag deltagit i den årliga match-makingen på Elmia Subcontractor och 10 350 schemalagda möten har genomförts, därtill får man lägga till ”spontana” möten som uppskattats av deltagarna till nästan 4000 under dessa år. Siffror från tidigare evenemang har visat att hälften av alla möten ledde till fortsatt kontakt.
Av dessa ledde i sin tur en tredjedel till kontrakt som av företagen uppskattas till ett värde på ca 1 miljard EUR i framtida affärer.

Framgången med evenemanget grundar sig mycket i Enterprise Europe Network/Almi Företagspartner Mälardalen ABs goda samarbete med mässarrangören Elmia, FKG och våra internationella samarbetspartners. Genom åren har 31 länder representerats av en samarbetspartner och deltagarna har kommit från 34 olika länder.   

10 års jubiléet kommer i år att uppmärksammas med middag och underhållning för årets deltagare kvällen den 11 november, då även utmärkelser i olika kategorier kommer att delas ut till deltagande företag och samarbetspartners. 

Mer information och anmälan
Deltagare från Subcontractor Connect 2013 berättar