2013-11-22

Enterprise Europe Network/ Almi Mälardalen arrangerade den 12-13 november 2013 matchmaking på Elmia Subcontractor för nionde året i rad, Subcontractor Connect.

Årets evenemang lockade 142 företag från 19 olika länder. Totalt genomfördes 600 schemalagda möten under de två dagarna. Detta är ett väl inarbetat projekt och många av företagen ser nyttan med att delta och återkommer år efter år.

Johnson Control fick över 100 mötesförfrågningar!

- Det är 5:e året vi är med, genom matchmakingen kan man få en bra marknadsöverblick. Det är ett är ett bra komplement till mässan, och ett utmärkt sätt att hitta nya leverantörer, säger Stefan Zachrisson inköpschef för Johnson Control Sweden AB.

Johnson Control är världsledande inom automotive experience, building efficiency och power solutions  och har 168 000 anställda i 125 länder, de levererar bland annat innovativa bilinteriörer.

 Johnson control

  Stefan Zachrisson och Artur Bielinski, Johnson Control Sweden AB