2015-10-19

Är du intresserad av internationellt samarbete? Vi ger dig information och råd om de europeiska forsknings- och innovationsprogrammen samt internationellt samarbetet och bilaterala forskningsprogrammen med bl a Brasilien, Indien, Japan, Kina och de nordiska länderna

Varje område inom Horisont 2020 har en nationell kontaktperson, National Contact Point (NCP), som arbetar med information och rådgivning om det specifika området. De flesta kontaktpersonerna finns på Vetenskapsrådet och VINNOVA. Ta gärna kontakt med någon av de olika kontaktpersonerna om du vill veta mer om Horisont 2020. Till vår hjälp har vi också ett antal supportkontor som är inriktade på en specifik målgrupp eller område.

Du kan också vända dig till något av våra supportkontor nedan om du vill ha mer information om Horisont 2020 eller råd och information om vilka möjligheter som finns för internationell samverkan.  

Är du?

Företag, SMF

 

 

Kontakta EUSMESupport2020 för kostnadsfri support och information om deltagande i Horisont 2020 inklusive Eurostars. Kontoret koordineras av RISE Research Institutes of Sweden. För mer information se webbplatsen eller kontakta supportkontoret via e-post: eusme@ri.se.

 
Företag/entreprenör     

Enterprise Europe Network, EEN, är ett internationellt nätverk med regionala kontor som kan hjälpa dig med information och rådgivning om de olika EU-programmen som vänder sig till dig som företagare och/eller entreprenör. EEN ger även service och hjälp vid teknik- och forskningssamarbeten samt förmedling av internationella affärskontakter. Nätverket delfinansieras av EU-kommissionen och Tillväxtverket är ansvarig kontaktmyndighet i Sverige. För mer information se EEN:s webbplats.

   
Företag - Samverkan med internationella forskningsanläggningar
   

Research Match är ett sekretariat som hjälper ditt företag att få tillgång till och utnyttja större forskningsanläggningar. I detta ingår deltagande i upphandling av: högteknologisk utrustning och byggprojekt samt enklare varor och tjänster. Sekretariatet ska också hjälpa svenska företag att utnyttja de stora internationella forskningsanläggningarna. För mer information se Research Matchs webbplats.

 
Forskare på universitet och högskola    

Då ska du vända dig forskningsservice/grant office eller innovationskontoret på ditt universitet/högskola. För mer information se respektive lärosätes webbplats

Är du intresserad av internationellt samarbete? Vi ger dig information och råd om de europeiska forsknings- och innovationsprogrammen samt internationellt samarbetet och bilaterala forskningsprogrammen med bl a Brasilien, Indien, Japan, Kina och de nordiska länderna

Varje område inom Horisont 2020 har en nationell kontaktperson, National Contact Point (NCP), som arbetar med information och rådgivning om det specifika området. De flesta kontaktpersonerna finns på Vetenskapsrådet och VINNOVA. Ta gärna kontakt med någon av de olika kontaktpersonerna om du vill veta mer om Horisont 2020. Till vår hjälp har vi också ett antal supportkontor som är inriktade på en specifik målgrupp eller område.

Du kan också vända dig till något av våra supportkontor nedan om du vill ha mer information om Horisont 2020 eller råd och information om vilka möjligheter som finns för internationell samverkan.