2014-03-21

EU-kommissionen har nyligen publicerat Innovation Union Scoreboard för 2014. Den omfattande undersökningen som görs i 190 regioner i EU samt Norge och Schweiz visar att Sverige är ett av de mest innovativa länderna i Europa, både sett som land och om man ser till enskilda regioner.

Innovation Union Scoreboard mäter regionala prestationer med hänsyn till bl.a. universitetsexaminationer, offentliga och privata innovationsutgifter, patentansökningar samt sysselsättningsgraden i högteknologiska yrken för att se utfallen av regioners satsningar på mänskliga resurser, öppna och attraktiva forskningssystem samt finansiering och stöd. Undersökningen visar på att EU fortsätter bli mer innovativt och att klyftan mellan EU och USA nu halverats men att skillnaderna mellan EU:s medlemsländer fortsätter att vara stora och att minskningen av avtagit.

Sverige ligger i topp som Innovation Leader med toppresultat i samtliga delar följt av Danmark, Tyskland och Finland.

Läs mer