2014-01-21

Svenska företag som har beställt varor från Tyskland behöver from 1 januari 2014 att fylla i och underteckna ett officiellt ankomstintyg. På grund av ändrade momsregler i Tyskland blir tyska företag som säljer sina varor till andra EU-länder skyldiga att bevisa att varorna verkligen har kommit fram i den andra medlemsstaten.

Hittills har tyska företag kunnat visa upp leveransfakturor som bevis att de har levererat varor till ett annat EU-land. Tyska företag är skyldiga att tillhandahålla en formell bekräftelse från varumottagarens sida. Kan inte exportören visa upp dessa uppgifter för de tyska skattemyndigheterna vid en revision riskerar denne upptaxering avseende den tyska momsen på den försålda varan samt dröjsmålsränta och avgifter. Många tyska företag och svenska företag som handlar med Tyskland kommer att behöva ställa om sina rutiner för att uppfylla de nya lagkraven.

Vad exakt är ankomstintyget?

Det nya ankomstintyget krävs när företag transporterar sina varor till Sverige eller om de låter kunden hämta beställningen själv. Det gäller även leveranser mellan moder- och dotterbolag i Tyskland och Sverige.

Om en tysk leverantör använder sig av ett åkeri eller ett transportbolag för att frakta sina produkter till Sverige kan även andra officiella dokument gälla som intyg för skatteverket. Till exempel försändelsekvitton, fraktsedlar, speditörsintyg eller elektroniska transportdokument. Det finns möjligheter att bekräftelsen kan ske i samlad form per kvartal, även elektroniska bekräftelser är tillåtna. De tyska skattemyndigheterna tillhandahåller mönsterblanketter för ankomstintyget. Intyget ska innehålla följande information:

Mottagarens namn och adress.

  • Leveransföremålens mängd och branschspecifika beteckningen inklusive chassinumret, om leveransen avser ett fordon.
  • Uppgift om ort och månad (ej dag) för slutet av transporten eller leveransen, d v s för mottagandet av varorna i den andra medlemsstaten. Detta gäller även om kunden själv hämtar och transporterar varorna. Följaktligen måste denne då i efterhand skicka en bekräftelse vid hemkomsten, inte endast som hittills, vid avhämtandet.
  • Datum för bekräftelsen.
  • Mottagaren eller ombudets underskrift.

Frågor och kontakt

Tysk-Svenska Handelskammarens avdelning Skatt besvarar gärna frågor kring tyska momsregler och det nya ankomstintyget.