2014-02-19

Nu finns EPTR European Patent & Trademark Register på Varningslistan för oseriösa aktörer och skulle ni få en faktura från dem skall ni bara ignorera den fakturan/ erbjudande ni fått och ev anmäla detta då det är en bluff enligt info se länk

Varumärkesinnehavare hör regelbundet av sig till PRV och berättar att de fått erbjudande från någon domännamnsleverantör om att köpa en domänadress. Själva domännamnet brukar oftast vara identiskt med innehavarens eget varumärke eller firma. Den som erbjuder domänadressen till försäljning säger sig ha en annan kund som är intresserad av att köpa adressen men först vilja låta erbjudandet gå till ”dig som berättigad innehavare” eller liknande.

Sådana här ”erbjudanden” är i stort sett alltid oseriösa. Den som tar emot ett sådant bör i första hand undvika att svara alls. Om man senare får en faktura som säger att man köpt domännamnet kan det vara klokt att uttryckligen avvisa fakturan.

Det finns så många toppdomäner på Internet att inte ens innehavare av globala varumärken har möjlighet att äga alla domännamn som innehåller något som är identiskt med deras varumärken. Varumärkesinnehavare i Sverige bör i stället inrikta sig på att bevaka sådan användning av deras kännetecken som utgör varumärkesintrång här i Sverige. Det kan då röra sig om att hemsidan under domännamnet innehåller marknadsföring som riktar sig till kunder i Sverige, budskapet är skrivet på svenska, priser anges i svenska kronor etc. Sammantaget brukar man säga att det ska uppstå en ”kommersiell effekt” i Sverige för att användning av ett kännetecken på Internet ska kunna utgöra varumärkesintrång.

Internationell publicering av varumärken

Det förekommer också att nyblivna varumärkeshavare erbjuds publicera sitt varumärke i en ”internationell publikation”, ”European Gazette” eller liknande, inte sällan används till och med en symbol som liknar EU-flaggan för att ge erbjudandet trovärdighet. Kostnaden ligger ofta runt 900 Euro. Betalning av avgiften är bortkastade pengar eftersom en sådan publicering saknar rättsverkan.

Den som är intresserad av att söka varumärke utanför Sveriges gränser bör istället använda EU:s varumärkesmyndighet OHIM, Madridprotokollet för internationell varumärkesregisterering eller vända sig direkt till respektive nationell varumärkesmyndighet.

Ytterligare råd

Ytterligare råd beträffande falska fakturor finns på Svensk Handels hemsida, där det också finns en så kallad svart lista. Se Svensk handel - Hantera bluffaktura