2014-02-07

Under 2014 satsar VINNOVA närmare en halv miljard kronor på att skapa innovationskraft och tillväxt i små och medelstora företag. Innovativa företag kan söka stöd direkt från VINNOVA för förstudier och utvecklingsprojekt. Programmets budget ökar i år med 30 procent och nytt för året är att även nystartade företag kan söka finansiering.

VINNOVA vill öka svenska företags tillgång till ny kunskap och affärsförnyelse. För att stimulera till det kan företag som vill ta fram en ny produkt eller tjänst som bygger på ny kunskap, ny teknik eller en ny tillämpning söka projektfinansiering genom utlysningen Forska&Väx.

-Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag i Sverige. Innovationsförmågan och konkurrenskraften hos dem är avgörande för att skapa tillväxt och förnyelse av svenskt näringsliv. Bland de projekt vi finansierar kommer det att finnas många spännande resultat som är till gagn för samhället och miljön och som kan få stor betydelse för svenskt näringsliv, säger Kjell-Håkan Närfeldt, chefsstrateg på VINNOVA.

Utöver stödet till förstudier och utvecklingsprojekt, så erbjuder VINNOVA stöd för innovationsrådgivning och coachning i form av innovationscheckar som distribueras via partners. Svenska företag kan också söka stöd från VINNOVA för att planera och genomföra samarbetsprojekt inom EU. Under våren 2014 utformar VINNOVA dessutom en tävling för unga nyetablerade företag.

Läs mer