2013-12-18

VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar.

En del av programmen handlar om att finansiera forskning som är viktig för förnyelsen av näringslivet i Sverige. I andra fall handlar det om att företag kan söka medel för egna utvecklingsprojekt. Några av programmen förutsätter att aktörer går samman för att gemensamt driva stora och långsiktiga projekt.

Programmen riktar sig till aktörer i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft, såsom kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och aktörer inom offentlig verksamhet.

I denna skrift kan du läsa om VINNOVAs planerade större utlysningar för 2014 och när dessa är öppna för ansökningar.

Läs mer (klicka på ladda ner gratis)