iBinder är ett webbaserat projekthanterings system som bygger på enkelhet. Affärsmodellen för iBinder bygger på franchising. iBinder har utvecklat tydliga och effektiva riktlinjer för franchise tagarnas framgång på alla nivåer. iBinder är idag etablerat i Skandinavien och Finland. Inför expansion i ytterligare länder i Europa togs kontakt med Enterprise Europé Network i syfte att hitta nya kontakter (franchisetagare). iBinder Byggprojekt har alla funktioner för att hantera stora komplexa byggprojekt. Samtidigt är det så enkelt till sin form och prissättning att det är idealiskt även för riktigt små projekt. Kostnaden styrs av projektets budget, inte av antalet användare eller hur många filer som laddas upp, berättar Per Egnell Licensemanager Europe på IBinder AB.

Byggprojekt online
Per fortsätter att berätta om den förenklade dokument hantering det innebär att använda deras produkt som är ett värdefullt hjälpmedel som gör all dokumenthantering enkel och säker. Principen bygger på samma enkla och beprövade logik som den klassiska byggpärmen. Alla förstår och kan använda systemet direkt, utan några förkunskaper om IT eller dataprogram.

Franchise i Europa
Per tog kontakt med Enterprise Europe Network i Örebro för att få råd inför en lansering av deras produkt i Europa. Frågor kring franchise avtal, franchisemässor i Europa samt hjälp med nationella bestämmelser diskuterades. Tack vare EEN har vi fått input om franchisemässor i Europa och ser fram emot att få kontakter i Europa för framtida affärer! avslutar Per.

IBinder Pärmen AB omsatte 23 miljoner kronor under verksamhetsåret 2013. iBinder löser tidsödande pappershantering, omständliga informationsrutiner och massor av felkällor. Systemet bygger på samma struktur som en vanlig ringpärm och är lika enkel att använda.